ارزیابی رایگان

لطفاً فرم ارزیابی رایگان وب سایت ما را پر کنید. این کار به ما کمک می کند تا بدانیم آیا حائز شرایط برای مهاجرت به کانادا هستید یا خیر.

لطفاً به هر سوال با دقت پاسخ دهید و اطلاعات لازم برای ارزیابی را ارائه دهید.

پس از تکمیل فرم، دفتر ما با شما تماس گرفته و در صورت واجد شرایط بودن برای هر برنامه، اطلاع رسانی در مورد مراحل بعدی صورت می پذیرد.

مشاوره

ما در مورد گزینه (های) مهاجرتی شما که از طریق یک جلسه مشاوره ۱ ساعته (حضوری یا آنلاین) با مهارت، تحصیلات، تجربه کاری و موارد دیگر تعیین می شود صحبت خواهیم کرد. در پایان جلسه شما با الزامات برنامه آشنا می شوید و به سوالات احتمالی شما پاسخ داده خواهد شد تا بتوانید بدرستی تصمیمات متناسب با نیازهای خود بگیرید.

مشاوره

ما در مورد گزینه (های) مهاجرتی شما که از طریق یک جلسه مشاوره ۱ ساعته (حضوری یا آنلاین) با مهارت، تحصیلات، تجربه کاری و موارد دیگر تعیین می شود صحبت خواهیم کرد. در پایان جلسه شما با الزامات برنامه آشنا می شوید و به سوالات احتمالی شما پاسخ داده خواهد شد تا بتوانید بدرستی تصمیمات متناسب با نیازهای خود بگیرید.

قرارداد

در این مرحله، ما تصمیم گرفته ایم که با هم کار کنیم و یک قرارداد رسمی بین ما امضا خواهد شد.

ما پرونده شما را با بالاترین کیفیت و دقت آماده خواهیم کرد.

ما موارد بحث برانگیز را بررسی خواهیم کرد، شما را برای هر مرحله از پرونده آماده کرده و با ارائه خدمات شفاف در تمام مراحل پرونده مهاجرت با شما همکاری خواهیم کرد.