• اطلاعات شخصی

 • مهارت زبان خارجی (انگلیسی)

 • مهارت زبان خارجی (فرانسه)

 • سطح تحصیلات و مهارتهای فردی

 • تجربه کاری


 • شغل (به عنوان مثال مهندس شیمی) سنوات کاری (به عنوان مثال یکسال) چه زمانی (به عنوان مثال یکسال پیش) تمام وقت یا پاره وقت خود اشتغال یا استخدام شرکتی داخل کانادا یا خارج کانادا  

  لطفا تمامی سوابق کاری خود را در ده سال گذشته وارد کنید

 • پرونده اکسپرس انتری

 • سابقه کار کانادائی

 • اقوام یا دوستان در کانادا


 • نسبت (مثلا برادر) وضعیت مهاجرتی اقوام (مثلا دارای اقامت دائم) ساکن (مثلا ساسکاچوان) از چه زمانی (مثلا دو سال پیش)  

  لطفا اسامی اقوام خود و یا همسر خود را وارد کنید.

 • دارائی شما

 • لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید


 • لطفا شماره تلفن خود به همراه کد کشور و شهر مربوطه را وارد کنید.
 • سوال یا درخواست

 • خبرنامه مهاجرتی • This field is for validation purposes and should be left unchanged.