ویزای ویزیتوری کانادا

دریافت ویزای ویزیتوری و توریستی به منظور دیدار فرزندان، اقوام و دوستان و یا بازدید از شهرهای مختلف کانادا و شرکت در سمینارها و …یکی دیگر از شاخه های اخذ ویزای کاناداست که جنبه اقامتی نداشته و کوتاه مدت است.

عوامل مهمی از قبیل دارایی مالی متقاضی، کثیرالسفر بودن وی، داشتن دلیل کافی برای سفر به کانادا، داشتن خانواده و اقوام و دوستان، وابستگی متقاضی از هرنظر به کشور مبدأ و شرایط فرزندان در کانادا و ….در موفق بودن این نوع ویزاها مؤثر خواهند بود.

چهار نوع TRV وجود دارد

1 ویزای چند بار ورود (MEV). از 6 فوریه 2014 ، بازدید کنندگان از کانادا به طور خودکار برای MEV در نظر گرفته می شوند. صدور بار ورود چند ساله 10 ساله در حال حاضر ویزای استاندارد برای تسهیل ورود مسافران قانونی به کانادا تا شش ماه در هر بار ورود است. حداکثر مدت اعتبار می تواند تا ده سال باشد اما با حداکثر اعتبار طول گذرنامه منهای یک ماه مطابقت دارد.

2 ویزای یکبار ورود (SEV). وقتی هدف ورود شهروند خارجی محدود باشد ، SEV صادر می شود. وقتی ورود به منظور شرکت در یک رویداد یکبار مصرف است. یا وقتی وزیر دستورالعمل های خاص کشور را صادر کرده باشد.

3 ویزای ترانزیت. ویزای ترانزیت به طور کلی برای مسافرت از طریق کانادا به کشور دیگر توسط هر کسی که برای ورود به کانادا به TRV نیاز دارد ، لازم است. شهروند خارجی لازم است بلیط سفر را نشان دهد و مجاز است حداکثر 48 ساعت در کانادا بماند.

4 سوپر ویزا. از اول دسامبر 2011 ، اتباع خارجی که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم هستند می توانند برای Super Visa والدین و پدربزرگ و مادربزرگ درخواست کنند (همچنین به عنوان Super Visa نیز نامیده می شود). Super Visa یک ویزای چند ورودی است که چندین ورودی را برای یک دوره حداکثر 10 ساله فراهم می کند و به فرد اجازه می دهد تا با ورود اولیه به کانادا تا دو سال اقامت داشته باشد.