• هزینه اپلیکیشن: ۲۰۷۵ دلار به بالا 
  • زمان بررسی پرونده: ۱۲ تا ۱۶ ماه

برنامه ویزای استارت آپ کانادا، کارآفرینان متقاضی مهاجرت با مهارت و پتانسیل بالا را هدف قرار می دهد. در این برنامه تا ۵ متقاضی که به صورت موثر در ایجاد و اجرای یک طرح بیزنسی مشارکت داشته اند، می توانند اپلای کنند.

مشاغل ایجاد شده توسط این متقاضیان بایستی:

  •  نوآورانه باشد
  •  قابلیت ایجاد کار برای کاناداییها داشته باشد
  •  واجد شرایط از دید اداره مهاجرت باشد
  •  و در مقیاس جهانی توان رقابت داشته باشد
  • و بر این اساس متقاضی بایستی حائز شرایط زیر باشد:
  •  CLB 5 در تمامی مهارتهای زبان انگلیسی (IELTS 5) یا  معادل فرانسه 
  •  استطاعت مالی
  • گرفتن نامه پشتیبانی از سازمانهای مورد تایید اداره مهاجرت کانادا (Designated Organizations)