خدمات ما

 • بررسی رایگان شرایط مهاجرت شما با تکمیل فرم ارزیابی مهاجرتی
 • برنامه کارگر موقت خارجی (TFWP)
 • مدرک ارزیابی تأثیر بر بازار کار (LMIA)
 • برنامه جابجائی بین المللی (IMP)
 • ویزای اقامت موقت (TRV) برای گردشگران، بازدید کنندگان تجاری، سخنرانان و مجریان
 • مجوز سفر الکترونیکی (eTA)
 • مجوز تحصیل و ویزای دانشجوئی
 • اقامت دائم از طریق Skilled Worker
 • اقامت دائم کانادا از طریق مهاجرت سرمایه گذاری فدرال و سرمایه گذاری کبک
 • اقامت دائم کانادا از طریق مهاجرت سرمایه گذاری استانی انتاریو، نیوبرانزویک، ساسکاچوان، مانیتوبا و بریتیش  کلمبیا
 • اقامت دائم کانادا از طریق کارآفرینی
 • اقامت دائم کانادا از طریق برنامه های اسپانسرشیپ همسر، فرزند وابسته، فرزندان خوانده، والدین و سایر اعضای خانواده که حائز شرایط هستند
 • پرونده های پناهندگی
 • جلسات بازداشت (Detention Hearings) در (IRB)
 • جلسات عدم پذیرش (Inadmissibility Hearings)
 • جلسات اپیل مهاجرتی (Immigration Appeal Division Hearings)
 • جلسات تجدید نظر (Refugee Protection Division and Appeal Hearings)
 • نمایندگی کلاینت در آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)
 • مشاوره مهاجرت، ویزا و شهروندی کانادا
 • برنامه های شهروندی
 • مجوز بازگشت به کانادا (Authorization to Return to Canada)
 • تمدید کارت اقامت و پاسپورت کانادایی