تابعیت (شهروندی) کانادا

شرایط مورد نیاز

برای اخذ شهروندی کانادا، متقاضیان بایستی شرایط زیر را دارا باشند: 
 
 • داشتن اقامت دائم کانادا
 • زندگی حداقل 3 سال در کانادا در 5 سال گذشته (1095 روز) 
 • پرداخت مالیات حداقل 3 سال در 5 سال گذشته
 • قبولی در آزمون شهروندی برای افراد 18 تا 54 سال
 • قبولی در امتحان زبان انگلیسی یا فرانسوی CLB 4 در listening و speaking

همسران شهروندان کانادایی

 • هنگام ازدواج با یک کانادایی به طور خودکار شهروند کانادا نمی شوید.
 • اگر همسر یک شهروند کانادایی هستید، باید تمامی شرایط ذکر شده در بالا را داشته باشید (بدون استثنا).
 • اگر فرزندان و نوه های شهروندان کانادایی، والدین و یا پدربزرگ/مادربزرگ کانادایی داشته باشند، شهروند کانادایی محسوب می شوند.

وضعیت اقامت دائم:

صرف نظر از سن شما، اگر متقاضی تابعیت کانادا هستید، بایستی وضعیت اقامت دائم (PR) در کانادا را داشته باشید.

این بدان معنی است که شما نباید:

 • به دلیل تقلب در پرونده مهاجرتی تحت بررسی باشید
 • توسط مقامات کانادایی در آستانه اخراج از کانادا باشید (removal order)
 • نتوانسته باشید شرایط مربوط به اقامت دائم خود را حفظ کرده باشید

محدودیتها

 • اگر در داخل یا خارج از کانادا مرتکب جرمی شده باشید، ممکن است برای مدتی واجد شرایط تابعیت کانادا نباشید
 • مدت زمانی که برای گذراندن یک دوره حبس، parole یا probation در کانادا زندگی کرده اید، به عنوان زمان مورد نیاز تابعیت محسوب نمی شود