برنامه مهاجرت کشاورزی-غذایی

برنامه آزمایشی کشاورزی-غذایی به رفع نیازهای نیروی کار بخش صنایع غذایی و کشاورزی کانادایی کمک می کند. این برنامه برای کمک به نیازهای بخش صنایع غذایی و بهداشتی کانادا، به ویژه در تولید محصولات گلخانه ای، پرورش دام، و جذب کارگران غیر فصلی باتجربه که می توانند در کانادا مستقر شوند، طراحی شده است. این برنامه تا ماه می 2023 اجرا می شود. برای درخواست اقامت دائم از طریق برنامه Agri-Food، شما نیاز به تجربه کار کانادایی واجد شرایط و یا پیشنهاد کار از یک کارفرمای کانادایی در یکی از صنایع و مشاغل ذکر شده هستید.